Tuinaanleg en realisatie van buitenruimtes

 

Heeft u reeds een concreet plan of idee? Wij verzorgen de kwalitatieve realisatie. Wij werken voornamelijk in de regio van Gent en in het Waasland. Door onze centrale ligging vlakbij de E17 zijn wij steeds snel ter plaatse. Op aanvraag kunnen wij verder of in het buitenland uitvoerende werken realiseren.

Ontdek onderaan deze pagina meer over onze diensten en aarzel niet om contact op te nemen voor een kennismaking met een steeds vrijblijvende offerte.

 

Beplantingen en vegetaties
 • Graslanden, bloemenmengsels, grasmatten en gazon
 • Kruidachtige vegetaties
  • Inzaaien kruidenmengsels
  • Aanplanten éénjarige bloemen
  • Aanplanten vaste plantencomposities
  • Bol- en knolgewassen
 • Aanleg van houtige vegetatie
  • Heesters
  • Klimplanten
  • Bosgoed
  • Hagen
  • Bomen (aan- en verplanten)
 • Aanleg van water-, moeras- en oeverbeplanting
 • Natuurlijke vegetatieontwikkeling
Verhardingen
 • Cementbetonverharding
 • Bitumineuze verharding
 • Bestratingen (klinkers en tegels)
 • Halfverhardingen (schors, grind, dolomiet, …)
 • Houten terrassen
Afsluitingen
 • Alle poort- en hekwerken
 • Klimplanten
 • Tuinschermen
 • Leibomen
 • Omheiningen voor paarden
 • Kastanjepalen 
 • Tuinmuren
 • Kantstroken en watergreppels
 • Geluidswerende constructies
 • Buitenmetselwerk (kunst- en natuursteen)
Diverse constructies
 • Buitentrappen in alle materialen
 • Looproosters
 • Keermuren
 • Brievenbussen
Funderingen
 • Zandcementfunderingen (chape) in alle klasses
 • Steenslagfundering
 • Cementbetonfunderingen
 • Fundering op heipalen
Water
 • Zwembaden
 • Zwemvijvers
 • Waterpartijen
 • Fonteinen
Grondbewerkingen
 • Frezen
 • Eggen
 • Egaliseren
 • Diepspitten
 • Ploegen
 • Verkruimelen
 • Rollen
 • Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen
 • Verwerken van meststoffen
Rioleringen en afvoer van water
 • Aansluitingen op net
 • Toegangs- en verbindingsputten
 • Plaatsen van kolken
 • Draineringen
 • WADI (Water Afvoer Door Infiltratie)
 • Bufferbekkens

Vanuit onze afdeling landschapsarchitectuur worden de door u aangevraagde werken steeds voorgelegd aan onze partners. Indien andere bedrijven om een bepaalde reden een betere prijs kunnen bieden, verzorgen wij het contact en het correcte verloop van de uit te voeren werken.